Skip to main content

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. mai 2022

Denne personvernerklæringa gir ein oversikt over korleis JUHO-TANELI HENELL (org.nr: 916 016 204), heretter «JUHO», behandlar personopplysninger og korleis me tar hensyn til ditt personvern.

Om JUHO

Eigar av denne nettsida er:

JUHO
Juho-Taneli Henell
Øyramarki 12
6887 Lærdal
hey@juho.no
Org.nr: 916 016 204

Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må me innhente opplysningar som namn, adresse, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er opplysningar me utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Me tek vare på opplysningane så lenge me har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data me har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil me ta vare på data så lenge me ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Utlevering eller salg av personopplysningar til tredjepart

Utlevering eller salg av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.

Kunderegister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden som selskapsnamn, adresse og informasjon om kontaktpersonar hjå kunden, og opplysningar om kva tenester og produkt kunden har avtale om.

Informasjonskapslar

JUHO nyttar informasjonskapslar, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsida vår samtykker du i at vi kan setje desse i din nettlesar. Cookies er standard Internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Vi nyttar denne kunnskapen for å tilby deg ei betre kundeoppleving neste gang du kjem til nettsida vår. Dei fleste nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du sjølv endre innstillingane i din nettlesar. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje vil fungere optimalt.

Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida

Eigar: Crisp Chat
Føremål: Kundesupport. Samlar informasjon som e-post om besøkande og lagrar tidligare samtaler via chattemodulen.
https://help.crisp.chat/en/article/crisp-chatbox-cookie-ip-policy-1147xor/

Eigar: Stripe
Føremål: Tilbyr betalingsløsninger.
https://stripe.com/en-gb-no/legal/cookies-policy

Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar vi denne informasjonen i vårt CRM-system. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn nødvendig. Kontaktar som ikkje er/vert kundar av JUHO blir sletta.

E-post-kommunikasjon support

All e-post som blir sendt til hey@juho.no blir lagra i vårt supportsystem. Desse vert loggført som ein del av ditt kundeforhold med oss, og blir lagra så lenge du har eit kundeforhold med oss.

Deling

Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om ein sjølv. Innsyn kan ein få ved å henvende seg til JUHO –hey@juho.no. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.

Ansvarleg databehandlar

Juho-Taneli Henell er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi strebar til einkvar tid å følgje gjeldande regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på hey@juho.no